Zápis z Valné hromady Klasiků

26.01.2014 11:55

Zápis z Valné hromady FK Klasici, 17.1 2014

1) Zahájení J. Mráka

- kontrola schopnosti usnášení, členů 51, přítomno+omluveno 29.


2) Aktualizace členství

Schváleno: prozatímní ukončení členství - Cipruš R., Přibyl O., Šereda J., Zeman A., Zdarsová L. Důvod - neplacení čl. příspěvků. Ludvík Haubert byl přesunut do FAN Klubu


3) Abdikace Z. Pechy na funkci předsedy FAN Klubu a volba nového předsedy.

Byla schválena abdikace dlouholetého vedoucího FAN Klubu Z. Pechy. Prezident a všichni přítomní členové mu poděkovali za práci. Za nového předsedu byl zvolen Stanislav Grepl poměrem 27:2 (kteří se zdrželi hlasování). Do 31.1 předloží nový předseda plán činnosti FAN Klubu na rok 2014.


4) Hodnocení roku 2013 - krátce provedl prezident Jenda Mráka a označil jej jako velmi úspěšný.


5) Volby Výkonného výboru:

Za vedoucího veteránů byl zvolen Mirek Bravenec (28:1) a prezidentem klubu byl opět zvolen Jenda Mráka (28:1). Volba pokladníka byla odložena.

Volby vedoucích A a B mužstva se nekonaly pro nepřítomnost V. Kocmánka a M. Morkuse. Schůze odsouhlasila důtku pro Vl. Kocmánka, který se ani neobtěžoval s omluvou z neúčasti na VH. Schůzi zachraňoval FAN Klub, když k hlasování bylo účastno 19 z 20 členů. Z "A" mužstva byli přítomni pouze tři členové-Grepl T. Pokorný T. a Svítil J. Bylo konstatováno, že už delší dobu se vedoucí družstva Vl. Kocmánek v podstatě nezúčastňuje žádných povinných akcí a proto pravděpodobně i ostatní tyto záležitosti bojkotují. Byla sestavena komise ve složení Jarda Svítil a Grepl Tomáš, která má projednat vztah členů A mužstva ke klubu a podá do zahájení sezóny zprávu. Obdobná situace je i u B mužstva, kde byl jediným reprezentantem Jakub Mráka!


6) Ocenění

VH ocenila B. Dvořáčka, který přišel hlasovat, ačkoliv měl velmi důležité poslání na rautu, který se konal mimo VH.


7) Schválené Turnaje v r. 2014 s finanční podporou FK Klasiků:

Veteráni: Abraham Cup (startovné se platí na místě), Havlovice (pokladník dostal za úkol přihlásit Klasiky do soutěže a zaplatit startovné).
A mužstvo: Batelov, Oleksovice, Vánoční turnaj. Celkem na startovném je možné utratit 6000Kč.


8) Příspěvky 2014

Odsouhlaseny současné = hráči 700 Kč, Fan klub 400 Kč,  hráči a FK – studenti 300Kč (studenti a účastníci Univerzity 3. věku pokud doloží potvrzení).
Bylo konstatováno, že platební morálka v roce 2013 byla dobrá. Do 31.1 2014 je třeba zaplatit 1/2 příspěvků, do 30.6 2014 druhou polovinu.
Do 31.1.2014 je třeba zaplatit startovné na J14 (10500Kč) a pokuty (A-400Kč, B-200Kč) - zajistí pokladník.
 

9) Sponzoři

Byli osloveni: Orsi Dolejší a Zdeněk Pecha. Situace není dobrá, ale přesto oba dva slíbili, že udělají všechno možné pro udržení stávajících příjmů v pokladně. FK Klasici jim a jejich manželkám na oplátku umožní zdarma účast ne všech akcích pořádaných Klasiky. Poděkování Orsimu, Pechovi - provedl J. Mráka

Ostatní sponzoři: p. Menšíková-1000Kč - úkol pro pokladníka, Ježek-10.000Kč - úkol pro J. Mráku.
 

10) Rozpočet: plánované příjmy: 56446Kč, plánované výdaje: 42800. Do příjmů zaneseno 15000Kč jako zisk z březnové oslavy (plesu). V průběhu roku se budou upřesňovat a odhlasovávat zejména výdaje na závěrečné J14, P14.

Rozpočet byl v této struktuře schválen.
 

11) Nejbližší zápasy, soutěže:

Zahájení Ligového poháru na Rošického: "A": 10.2 2014 od 18:00 proti FC Leaders,  "B": 12.2 2014 od 18:00 proti FC ATIS Veverky.
Přihlášky zajistí stávající vedoucí. Do 31.1 2014 je třeba odevzdat soupisky vedoucím lig pro zahájení sezony J14 -  zajistí všichni vedoucí mužstev (Kocmánek, Morkus, Brabenec).
 

12) Březnová oslava Klasiků 21.3.2014. Výbor ve složení: Pokorný T., Jenda Mráka, Bláha, Orsi Dolejší, Gothová L., Grepl St., Grepl T., R. Lysý se sejdou už v neděli 19.1. Kapela: Šusťáci-objednáni. V platnosti zůstává zápis z 5.1 2014 (viz příloha). Ke hlídání vstupních dveří zvolen Petr Holec. Ten si vybere ještě někoho k sobě. Maškary i letos jsou vítány a nejlepší budou vyhodnoceny a odměněny.
 

13) Předběžný plán akcí FK a FAN Klubu:

Pondělí - hokej na vedlejší ploše HZS - zajišťuje A mužstvo

Každý čtvrtek v 18h - lukostřelba na hale Modeta (info u J. Mráky)
Každá sobota (cca do konce března) od 18:00 v hale ZŠ Březinova – fotbálek

Desetiboj - disciplíny budou upřesněny na nedělních poradách: šipky, petanque, bowling, stolní tenis, kulečník, rybolov atd. Plán musí být postaven tak, aby se akcí mohli účastnit zejména ženy a děti Klasiků.
 

14) Diskuse

Orsi navrhl oslovit B. „Slávu“ Slavíka ohledně členství a sponzorství - úkol pro Zvonějovské…

 

                                   Zapsal K. Bláha

 

Zápis ze schůze přípravného výboru FK Klasici – 5.1 2014

Účast: S. Grepl, L. Göthová,  Mráka, Bravenec, Bláha, Lysý, Orsi Dolejší,

Téma: 1) Valná hromada

            2) Březnová oslava
 

ad1) pátek17.1.2014 v 18h, program - hodnocení  r. 2013, volby, plán na rok 2014, rozpočet 2014
 

ad2)

Termín oslavy: 21.3.2014, zahájení v 18 30h.

Místo: sál SoBe na Boudě, zajistí Orsi Dolejší

Výzdoba: zajistí důchodci Klasiků, vlajka, dresy atd.

Hudba: objednáni „Šusťáci“ od 19h do 2h, cena 8000 Kč bez občerstvení. M. Šebesta-728582426.
 

Cena za lístek: 150Kč/osobu. Platit budou všichni kromě VIP.

Plakáty: Nebudou, bude to „Oslava Klasiků“, propagace pouze přes internet. Zajistí J. Mráka

Pozvánky: Pozveme všechny Klasiky, včetně zakládajících, Hrochy, Pohárovku, Sokol Bedřichov, Ježky, Atis, Starlet. Počítáme s účastí cca 150-200 lidí.

Zajistí: T. Pokorný, T. Grepl. Forma a množství pozvánek bude projednána na příští schůzi.
 

Tombola: Chtěli bychom cca 100 cen (po 100Kč/cenu). Sklad bude u Greplů, evidence a kontrola nad tombolou bude mít Lenka  G. Služba u tomboly: do 22h Lenka, potom Ruda Lysý a Kosakovi.

Předpokládaní dodavatelé: Mráka, J. Jungman, Sport Legea, Lapek, Šancl, Smolík, Ježek, Karásek atd. Pomoci musí všichni. Ceny, jejich množství a kvalita, budou kontrolovány každý týden v neděli na schůzce.

Šatna: zajistí Ruda Lysý a Kosakovi, výše odměny bude určena příště.

Režijní materiál na šatnu a tombolu: (lístky, tašky, ..) zajistí Lenka, Jenda, Standa

Služba u vstupu: zajistí mládež

VIP: starostka SoBe, sponzoři-Ježek, Orsi Dolejší, Pecha, Silstap, Sepos, Juda. Ještě upřesníme.

Kuchyně: požádáme kuchaře aby prodloužil dobu vaření do 24h (prac. dobu od 21h budeme muset nějakou formou proplatit).

Program oslavy: předběžný

1) diplomy pro Klasiky, ceny - zajistí Bláha, Mráka

2) divadlo: Hra: Pracovní název "Založení Klasiků". Scénář: J. Svítil, Režie: Mráka Jan, Herci: ostatní Klasici

3) Mažoretky: zajistí mládežníci z A mužstva

4) Požádáme  M. Šebestu o složení hymny Klasiků, zpěv všech Klasiků

5) Vyhlášení masek, odměna pro tři nejlepší masky - koláč, dort, atd.

6) Střelecká soutěž - zajistí K. Jambor st. a ml., požádáme L. Kocmánka seniora o terč.

 

 

                                   Zapsal K. Bláha