Zápis z Valné hromady FK Klasici...

18.01.2015 12:30

Zápis z Valné hromady FK Klasici, 9.1 2015 - Zezulkárna

 

1) Zahájení J. Mráka

- Třetina, J+J+J+L+A+S+J Gothovi, Šabatka, S.+T.+M Greplovi, K. Bláha, J. Mráka, T. Pokorný, P. Heide, V. Kocmánek, R. Lysý, B. Smolík, Z. Pecha, B. Dvořáček, Petr Holec, R. Forst, M. Bravenec, Z. Tichánek, J. Svítil  kontrola schopnosti usnášení, členů 51, přítomno+omluveno 29.


2) Aktualizace členství

Jan Göth – vyřídit přestup
k vyřazení – Málek, Hnízdo, Šabatka st.

Šána – V. Kocmánek provede pohovor ohledně neuhrazených příspěvků

 


3) Hodnocení roku 2014 - krátce provedl prezident Jenda Mráka a označil jej jako velmi úspěšný.

„A“ – jarní titul, II. místo Torpédo Cup a P´14, postup do FINAL 4, vítězství na vánočním MSM, mužstvo roku 2014!!
„B“ – postup do IV. a III. ligy!

Veteráni – udržení v lize, II. místo z Abrahám Cupu a SuperHapo!!

II. Ples Klasiků!!

Poslední kop

Hokejová utkání mládeže a Rudy


4) Volby Výkonného výboru:

Za vedoucího „A“ mužstva byl zvolen Vladimír Kocmánek, „B“ mužstva Miroslav Morkus, veteránů byl zvolen Zdeněk Kourek (28:1), pokladníkem Karel Bláha a prezidentem klubu byl opět zvolen Jenda Mráka (28:1).


5) Schválené Turnaje v r. 2015 s finanční podporou FK Klasiků:

Veteráni: Abraham Cup (startovné se platí na místě), Havlovice (pokladník dostal za úkol přihlásit Klasiky do soutěže a zaplatit startovné).
A mužstvo: Batelov, Vánoční turnaj. Ke zvážení Rakousko
Celkem na startovném je možné utratit 6000Kč.


6) Příspěvky 2015

Odsouhlaseny současné = hráči 700 Kč, Fan klub 400 Kč,  hráči a FK – studenti 300Kč (studenti a účastníci Univerzity 3. věku pokud doloží potvrzení).
Do 31.1 2015 je třeba zaplatit 1/2 příspěvků, do 30.6 2015 druhou polovinu.
Do 31.1.2015 je třeba zaplatit startovné na J15 a pokuty dle záznamů na kartách týmů v databázi MKJ - zajistí pokladník.
 

7) Sponzoři

Byli osloveni: Orsi Dolejší a Zdeněk Pecha. Situace není dobrá, ale přesto oba dva slíbili, že udělají všechno možné pro udržení stávajících příjmů v pokladně. FK Klasici jim a jejich manželkám na oplátku umožní zdarma účast ne všech akcích pořádaných Klasiky. Poděkování Orsimu, Pechovi - provedl J. Mráka

Ježek-10.000Kč - úkol pro J. Mráku.

Noví sponzoři: SEPOS
 

8) Rozpočet: plánované příjmy: 77000Kč, plánované výdaje: 42000. Do příjmů zaneseno 15000 Kč jako zisk z březnové oslavy (plesu). V průběhu roku se budou upřesňovat a odhlasovávat zejména výdaje na závěrečné J14, P14.

Rozpočet byl v této struktuře schválen.
 

9) Nejbližší zápasy, soutěže:

FINAL 4 Milovice - 24.1. 2015!!

Zahájení Ligového poháru na Rošického: A a B mužstvo.
Přihlášky zajistí stávající vedoucí. Do 31.1 2015 je třeba odevzdat soupisky vedoucím lig pro zahájení sezony J14 - zajistí všichni vedoucí mužstev (Kocmánek, Morkus, Kourek).
 

10) Březnová oslava Klasiků 6.3 2015. Výbor ve složení: Pokorný T., Jenda Mráka, Bláha, Orsi Dolejší, Gothová L., Grepl St., Grepl T., R. Lysý se sejdou už v neděli 18.1. Kapela: Šusťáci-objednáni. Maškary i letos jsou vítány a nejlepší budou vyhodnoceny a odměněny.
 

11) Předběžný plán akcí FK a FAN Klubu:

Pondělí - hokej na vedlejší ploše HZS - zajišťuje A mužstvo

Každá neděle (cca do konce března) od 16:30 v hale Sokola Bedřichov – fotbálek

Desetiboj - disciplíny budou upřesněny na nedělních poradách: šipky, petanque, bowling, stolní tenis, kulečník, rybolov atd. Plán musí být postaven tak, aby se akcí mohli účastnit zejména ženy a děti Klasiků.
 

14) Diskuse

MČR 2015 – Milovice:
-soupiska, vlajky, počet účastníků zájezdu

 

                                   Zapsal J. Mráka

 

 

 

Doplnění zápisu  z VH FK Klasici – 9.1 2015

 

Milovice:

Doprava: nabídka od Hustáka -  p. Hamarová - 45 + 45 osob dva autobusy 18997Kč, 29 osob jeden autobus 8997Kč, Celkem 27994 Kč. Pokud zaplatíme v hotovosti (např. dopředu) tak to může být za 25000Kč

Obsazenost: zatím od Klasiků 62 lidí, evidence Tomáš Pokorný. Začátkem příštího týdne musí být jasno i od Prachárny. Navrhuji vybírat zálohu 100Kč, a pokud se přihlášený nezúčastní tak to propadá

Kamera: Jára Jungman

 

Termín oslavy: 6.3 .2015, zahájení v 18 30h.

Místo: sál SoBe na Boudě, zajistí Orsi Dolejší

Výzdoba: zajistí důchodci Klasiků, vlajka, dresy atd.

Hudba: objednáni „Šusťáci“ od 19h do 2h, cena 8000Kč bez občerstvení. M. Šebesta-728582426.

Cena za lístek: 150Kč/osobu. Platit budou všichni kromě VIP.

Plakáty: Nebudou, bude to „Oslava Klasiků“ nebo "Ples pro Terezku", propagace pouze přes internet. Zajistí J. Mráka

Pozvánky: Pozveme všechny Klasiky, včetně zakládajících, Hrochy, Pohárovku, Sokol Bedřichov, Ježky, Atis, Starlet. Počítáme s účastí cca 150-200 lidí.

Zajistí: T. Pokorný, T. Grepl. Forma a množství pozvánek bude projednána na příští schůzi.

Tombola: Chtěli bychom cca 100 cen (po 100Kč/cenu). Sklad bude u Greplů, evidence a kontrola nad tombolou bude mít Lenka G. Služba u tomboly: do 22h Lenka, potom Ruda Lysý a Kosakovi.

Předpokládaní dodavatelé: Mráka, J. Jungman, Legea, Lapek, Šancl, Smolík, Ježek, Karásek atd. Pomoci musí všichni – kdo nic nedonese, zaplatí alespoň 100 Kč na nákup cen. Ceny, jejich množství a kvalita, budou kontrolovány každý týden v neděli na schůzce.

Šatna: zajistí Ruda Lysý a Kosakovi, výše odměny bude určena příště.

Režijní materiál na šatnu a tombolu: (lístky, tašky, atd.) zajistí Lenka, Jenda, Standa

Služba u vstupu: zajistí mládež nebo Holec Petr

VIP: starostka SoBe, sponzoři-Ježek, Orsi Dolejší, Pecha, Silstap, Sepos, Juda. Ještě upřesníme.

Kuchyně: požádáme kuchaře aby prodloužil dobu vaření do 24h (prac. dobu od 21h budeme muset nějakou formou proplatit).

Program oslavy: průběžně se bude upřesňovat
 

Jako příklad uvádím program oro rok 2014:

1) diplomy pro Klasiky, ceny - zajistí Bláha, Mráka

2) divadlo: Hra: Pracovní název "Založení Klasiků". Scénář: J. Svítil, Režie: Mráka Jan, Herci: ostatní Klasici

3) Mažoretky: zajistí mláděž, děvčata

4) Požádáme M . Šebestu o složení hymny Klasiků, zpěv všech Klasiků

5) Vyhlášení masek, odměna pro tři nejlepší masky - koláč, dort, atd.

6) Střelecká soutěž - zajistí K. Jambor st. a ml., požádáme L. Kocmánka seniora o terč.

 

 

                                   Zapsal Bláha